Giải quyết tranh chấp trên biển của Việt Nam

Những ý kiến trả lời báo chí của Thư trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn xung quanh vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời khẳng định đây là khu vực đang tranh chấp và không chấp nhận chuyện khai thác chung ở những khu vực thuộc chủ quyền Việt nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!