Dân quân biển

Trung đội dân quân biển xã Phổ Thạch được thành lập theo QĐ 1902/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15-10-2010, là Trung đội dân quân biển đầu tiên được thành lập có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với khác thác thủy sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hiển Cừ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!