Bác Hồ với Quốc hội khoá I năm 1946

Sau cách mạng tháng 8/1945 thành công và ngay sau lễ độc lập, Ngày 3/9, Bác Hồ đã chủ trì cuộc họp của Chính phủ lâm thời, đề ra các nhiệm vụ cấp bách, trong đó Bác đề nghị Chính phủ tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Minh Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!