Bức tượng Hồ Chí Minh trên hòn đảo châu Phi

Bức tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại thủ đô Antananarivo của Madagasca, thể hiện tình yêu của người dân nước này đối với Bác...

Lưu vào:
Tác giả chính: Huỳnh, Thanh Đông
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!