Trích dẫn APA

Vì sao Trung Quốc không muốn đa phương.

Chicago Style Citation

Vì Sao Trung Quốc Không Muốn đa Phương.

Trích dẫn MLA

Vì Sao Trung Quốc Không Muốn đa Phương.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.