Tổn hại hình ảnh một cường quốc

Sự kiện ba chiếc tàu Hải giám của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam và huỷ hoại tài sản của VN vào ngày 26-5-2011 trên biển Đông. Hành động này trái với tinh thần giải quyết bằng biện pháp hoà bình các tranh chấp trên Biển Đông mà các bên đã xác lập, vi phạm pháp luật quốc tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Ninh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!