Nếu không cương quyết, Trung Quốc sẽ leo thang

Bài phát biểu của Luật gia Trần Công Trục - Nguyên trưởng Ban Biên giới Chính phủ trước hành động ngang ngược của tàu Hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam trên biển Đông

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!