Biển Đông không phải "ao nhà" của Trung Quốc!

Việc Trung Quốc gia tăng các hành động gây hấn đơn phương tại khu vực biển Đông đã gây nên nhiều lo ngại cho các nước trong khu vực

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!