Việt Nam cần phản đối lên Liên Hiệp Quốc

Vụ Trung quốc lại phá cáp khảo sát của Việt Nam chứng tỏ những hành động của Trung Quốc vượt quá tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa cho thấy đây không phải là những sự kiện đơn lẻ mà là những bước trong một chinh sách có hệ thống của TQ. Trước mắt VN không được nhượng bộ mà cần đề nghị lên Đại hội đồng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Danh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!