Uy tín một quốc gia phải bắt đầu từ sự đàng hoàng, minh bạch

Những suy nghĩ của tác giả về Diễn đàn an ninh khu vực cấp cao mang tên Đối thoại Shangri-La tại Singapore với bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khẳng định sự đàng hoàng minh bạch của một quốc gia...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quý Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!