Biển Đông dậy sóng trên các hãng truyền thông quốc tế

Sự kiện tàu Trung Quốc một lần nữa phá cáp thăm dò của tàu VN, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của VN đối với vùng thềm lục địa và vùng dặc quyền kinh tế của VN. Một số hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin và bình luận về sự kiện này...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!