Trung Quốc rất giỏi tạo cớ rồi lấn tới

Vụ tàu Trung Quốc luôn có hành vi xâm phạm chủ quyền VN đã cho thấy ý đồ và âm mưu của Trung Quốc.TQ đã giăng mưu, lập bẫy thì cách ứng đối quan trọng nhất của ta là đừng để mắc mưu. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước các chiêu thức "ăn vạ", "vừa ăn cướp vừa la làng"; khôn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Danh Duy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!