Trích dẫn APA

Dương, D. D. Trung Quốc rất giỏi tạo cớ rồi lấn tới.

Chicago Style Citation

Dương, Danh Duy. Trung Quốc Rất Giỏi Tạo Cớ Rồi Lấn Tới.

Trích dẫn MLA

Dương, Danh Duy. Trung Quốc Rất Giỏi Tạo Cớ Rồi Lấn Tới.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.