Trung Quốc không thể lừa dối thế giới

Thời gian gần đây TQ liên tục quấy phá vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của VN. Thế nhưng trước dư luận thế giới và nhân dân trong nước, chính phủ và giới truyền thông TQ luôn vu cáo VN "bắt nạt" nước này, thậm chí còn ngang ngược yêu cầu Việt Nam "chấm dứt những hành vi xâm ph...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vĩnh Trương
Đồng tác giả: Lê, Chính Duật, Phạm, Thu Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!