Quyết tâm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tuần Lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2011 (từ 1 đến 8-6)

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tấn Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!