Tham vọng Trung Quốc tại biển Đông

Với hành động đặt giàn khoan tối tân nhất của mình tại phía nam biển Đông, Trung Quốc chính thức tiến thêm một bước trong việc thực hiện tham vọng của mình

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!