Trung Quốc luôn "đánh tráo tư liệu" về biển Đông

Bài trả lời phỏng vấn của Luật sư Hoàng Ngọc Giao, nguyên Vụ phó Ban Biên giới Chính phủ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ trên biển của Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Thuỷ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!