Trích dẫn APA

Sương, N. M. Một đất nước nhỏ kiên cường từng chối từ đồng hóa thì..

Chicago Style Citation

Sương, Nguyệt Minh. Một đất Nước Nhỏ Kiên Cường Từng Chối Từ đồng Hóa Thì..

Trích dẫn MLA

Sương, Nguyệt Minh. Một đất Nước Nhỏ Kiên Cường Từng Chối Từ đồng Hóa Thì..

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.