Ứng phó với các thách thức an ninh biển mới

Toàn văn bài phát biểu của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại đối thoại Shangri- La 10 về vấn đề ứng phó với các thách thức an ninh biển mới...

Lưu vào:
Tác giả chính: Phùng, Quang Thanh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!