Thế giới lo ngại trước những ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông

Một số phát biểu của đại biểu tham dự đối thoại Shangri - La cho thấy tình trạng căng thẳng tại Biển Đông đang trở thành mối quan tâm của thế giới...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!