Bảo đảm an sinh xã hội dưới lăng kính nhân quyền

Sự trợ giúp của Nhà nước và xã hội đối với tất cả các thành viên của mình khi gặp khó khăn hoặc rủi ro( như mất việc, bị tai nạn giao thông... được hiểu là bảo đảm an sinh xã hội (BĐASXH). Những phương hướng trong việc BĐASXH ở nước ta......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Đức Thái
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!