Hội thảo quốc tế tại Mỹ: Bác bỏ những tuyên bố chủ quyền vô cắn cứ của Trung Quốc

Các học giả và chính khách quốc tế phản bác luận điệu của Trung Quốc về biển Đông và kêu gọi hỗ trợ ASEAN giải quyết tranh chấp tại đây

Lưu vào:
Tác giả chính: Trùng Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!