Thông tin tuyên truyền về Trường Sa, Hoàng Sa: Bên chứng cứ mạnh đang nói ít, bên yếu đang nói rất nhiều

Bằng chứng pháp lý và lịch sử của Việt Nam về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa rất vững, nhưng công tác tuyên truyền của ta chưa thực sự có hệ thống và phát huy hết hiệu quả. Trong khi đó bằng chứng của TQ cực yếu, nhưng họ đang có chiến thuật cứ nói ào ào, nói có hệ thống trong và ngoài nước để g...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lan Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!