Cải cách hành chính - Cái tâm với dân

Trong dịp bầu cử QH và HĐND các cấp vừa qua, tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, bà con cử tri hay than phiền về thủ tục hành chính nhiêu khê...Do vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có đức, hết lòng vì dân trong bộ máy chính quyền các cấp là vấn đề cấp bách hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Yến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!