Hội nghị về Biển Đông ở Manila: Trung Quốc "tạo áp lực thì chỉ gây tai hại"

Ngày 7-7-2011, các chuyên gia an ninh hàng hải tham gia Hội nghị quốc tế ở Manila đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải nói rõ những đòi hỏi về chủ quyền của nước này tại các khu vực đang tranh chấp trên biển Đông và kêu gọi các nước Đông Nam Á kiềm chế để duy trì hoà bình và hợp tác tại khu vực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!