Sẵn sàng hợp tác với Úc điều tra vụ hối lộ in tiền polymer

Bài trả lời phỏng vấn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao - bà Nguyễn Phương Nga liên quan tới vấn đề biển Đông và vụ hối lộ tại công ty Securency (Úc) in tiền polymer

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!