Nền hành chính tốt đòi hỏi đạo đức công vụ cao

Để có thể thực hiện tốt cải cách hành chính, nhiều cơ quan đã áp dụng những biện pháp khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân không khỏi quan ngại vì thái độ và phẩm chất tiếp dân của cán bộ công chức ở mức quá thấp......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Giang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!