Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa

Đại đoàn kết giới thiệu loạt bài về chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, nhằm cung cấp kiến thức về cơ sở lịch sử và pháp lý của người Việt hàng trăm năm trước đến nay trên hai quần đảo trên, cũng như theo tập quán và luật pháp quốc tế. Bài viết được đăng 29 kỳ liên tiếp, khẳng đỉnh chủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!