Yêu cầu Trung Quốc giải trình đường 9 khúc

Bài viết gửi về từ diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 18 ngày 23-7-2011 ở Bali, Indonexia, nhiều nước yêu cầu Trung Quốc giải thích tuyên bố chủ quyền đường 9 khúc trên biển Đông

Lưu vào:
Tác giả chính: Thục Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!