"Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, điều đó là chắc chắn!"

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đấu đã thông tin về chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa qua các bản đồ cổ ở Cà phê thứ Bẩy, sáng 23-7-2011

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!