Sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X: Tạo sự chuyển biến...

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp & PTNT sau ba năm thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!