Chuyện ít biết về "Chiếu dời đô"

Nêu một số thông tin mới nghiên cứu về "Chiếu dời đô" như gồm 214 từ viết bằng chữ Hán, là văn bản vào loại cổ nhất còn lưu được nguyên bản trong chính sử cho đến nay với tên nguyên bản là "Chiếu định đô" cùng với chiến lược dời đô lớn lao của Lý Thái tổ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Lan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!