Hợp tác Hải quân các nước ASEAN vì hòa bình và an ninh biển

Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 5 (ANCM - 5) sẽ diễn ra tại HN từ ngày 26 đến 29-7-2011, với chủ đề "Hợp tác hải quân các nước ASEAN vì hòa bình và an ninh biển" nhằm để Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN cùng nhau trao đổi các biện pháp hợp tác của Hải quân các nước ASEAN tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!