Nguyện vọng tha thiết của cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIII

Bài báo đề cập đến những mong muốn của cử tri gửi gắm tới ĐBQH tại kỳ họp thứ nhất, QH khóa XIII: đó là nêu cao tình thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu và phê chuẩn những người có đức có tài và thực sự tiêu biểu đảm nhiệm những chức vụ trong bộ máy NN ở TW...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thanh Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!