Kinh đô Mê Linh thời Hai Bà Trưng ở đâu? - Vấn đề Triệu Đà và nước Nam Việt

C ách đây 30 năm, nhà địa lý học lịch sử Đinh Văn Nhật đã nghiên cứu và xác định huyện Mê Linh thời Hai bà Trưng thuộc vùng Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai chứ không phải vùng Mê Linh (Vĩnh Phúc) ngày nay. Mê Linh quê Hai Bà Trưng gắn liền với cuộc kháng chiến chống xâm lược đồng hóa của nhà Đông Hán....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!