Trích dẫn APA

Dương, T. Q. Nghĩ trước thềm Thăng Long nghìn tuổi.

Chicago Style Citation

Dương, Trung Quốc. Nghĩ Trước Thềm Thăng Long Nghìn Tuổi.

Trích dẫn MLA

Dương, Trung Quốc. Nghĩ Trước Thềm Thăng Long Nghìn Tuổi.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.