Hoàng Sa, Trường Sa trong bản đồ cổ nước ngoài

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu giới thiệu những tư liệu quý về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam qua tài liệu tôn giáo và bản đồ cổ Tây Phương...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Đầu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!