"Vua hiền có Lê Thánh Tông"

Tài trị quốc và đức độ của vua Lê Thánh Tông thể hiện qua các chính sách mang tính khai phóng phát triển nông nghiệp, tổ chức quân sự chặt chẽ, canh tân xã hội, ban hành Bộ luật Hồng Đức, dựng bia Tiến sĩ ở Quốc Tử giám... Nhà vua thực sự là nhà văn hoá lớn của dân tộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Anh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!