Ngàn năm xưa, Lý Thái Tổ dời đô với lộ trình nào?

Nghiên cứu lại lộ trình dời đô của Lý Thái Tổ từ Hoa Lư về Thành Đại La mà sau này là Thăng Long, những giả thuyết được nêu ra. Phân tích chú trọng vào giả thuyết được đồng thuận nhất là lộ trình đường thuỷ

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi, Thiết
Đồng tác giả: Nguyễn, Hoà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!