Hoàng đế Lý Thái Tổ, định đô Thăng Long - Khai sáng Triều Lý

Ca ngợi công đức của Vua Lý Thái Tổ không chỉ sớm đưa đất nước ổn định sau những lục đục của hai triều Đinh - Lê mà còn có quyết định táo bạo: thiên đô về Đại La, lập nên kinh đô Thăng Long, vương triều rực rỡ hơn 200 năm lịch sử cũng như đặt nền móng văn hoá, ngoại giao, quân sự, kinh tế của Đại Vi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Mạnh Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!