Tứ trấn chỉ có duy nhất ở Thăng Long

Các dấu tích của ngàn năm Thăng Long được gọi là Tứ Trấn vẫn còn nguyên theo thời gian và vị trí không hề xê dịch so với thuở ban đầu, đó là: Đền Bạch Mã (Hàng Buồm, phía Đông), Đền Cao Sơn (còn gọi là đền Kim Liên, phía Nam), Đền Linh lang (đền Voi phục, phía Tây), Quán Trấn Vũ (Đền Quán Thánh, phí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Nại Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!