Cái rốn của trái đất

Có một vùng biển độc đáo trên thế giới, cho dù ta không biết bơi, thậm chí cố ý "trầm mình " đi chăng nữa thì cũng không tài nào chết đuối được. Đó chính là biển Chết (Dead Sea) ở đất nước Israel

Lưu vào:
Tác giả chính: Như Lịch
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!