Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050: Băn khoăn về quỹ đất xanh của Thủ đô

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 vừa được phê duyệt mở ra rất nhiều kỳ vọng lớn cho thủ đô trong tương lai. Tuy nhiên để được thực hiện đúng, nghiêm những vấn đề quy hoạch đặt ra không dễ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Lục Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!