Chuyến thăm thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt

Về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào đã kết thúc tốt đẹp. 16 giờ ngày 10-8-2011 TBT, CTN CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã về đến thủ đô Viêng chăn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Toàn Thắng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!