Một dấu son trên bản đồ Hà Nội

Những địa danh nổi tiếng còn lại trên bản đồ Hà Nội, như tòa nhà làm cổng ra vào Bách Thảo...nhưng nổi tiếng nhất và là nơi ghi lại nhiều sự kiện lịch sử của đất nước nhất, đó là Nhà hát lớn thành phố ngày nay...

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Trung Quốc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!