"Đường lưỡi bò" phi lý - Phần II: tháng 8 - 2011. Kỳ 30: Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam thời Tây Sơn

Loạt bài giới thiệu tiếp phần II về Đường lưỡi bò phi lý, sau loạt bài về Những chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam...

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Quang Chính
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!