Có một Võ Nguyên Giáp nhà báo

Nhân mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 100 tuổi, bài viết của Trung tướng 85 tuổi về cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng có một số giai đoạn chưa được rõ ràng, theo đó, sau khi ra Hà Nội trong những năm 1936-1939 Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành phần lớn cho hoạt động báo chí......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hồng Cư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!