Trích dẫn APA

Nguyên Phong. Trung Quốc và chiến thuật "sóng biển" với ASEAN.

Chicago Style Citation

Nguyên Phong. Trung Quốc Và Chiến Thuật "sóng Biển" Với ASEAN.

Trích dẫn MLA

Nguyên Phong. Trung Quốc Và Chiến Thuật "sóng Biển" Với ASEAN.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.