Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng": Pháp lệnh đã được UBTVQH9 thông qua ngày 29-08-1994, và có hiệu lực từ ngày 01-12-1994

Pháp lệnh gồm 8 điều, quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh hùng để tặng hoặc truy tặng các Bà mẹ có nhiều cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, mặt khác nhằm phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0116 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn