Những điều có thể bạn còn chưa biết về châu Phi

Những thông tin về kinh tế xã hội ở một số khu vực châu Phi bao gồm GDP của các quốc gia vùng Nam Sahara, Ghinê xích đạo, Congo; xuất khẩu ở cộng đồng Đông Phi, Trung Phi; tỷ lệ sinh để ở Ghinê Bítsao; và các số liệu thống kê của lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Hùng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!